Tutti i risultati con Wilhelm Teepe

L'Olandese volante

08 ottobre 1977
Nurberger Opernhaus, Norimberga