Tutti i risultati con Vinko Globokar

Fedra

10 gennaio 1969
Teatro Valle, Roma

Traumdeutung

1 gennaio 1969
Teatro Komedija, Zagabria