Tutti i risultati con Karl-Heinz Thiemann

L'Olandese volante

08 ottobre 1977
Nurberger Opernhaus, Norimberga